BAL ÜRETİCİLERİYLE MUŞ BALINI KONUŞTUK
Tamamen doğal koşullarda üretilen Muş balının pazarlanmasıyla ilgili sorunların çözüme kavuşturulması ve takip edilmesi gereken yol haritasının belirlenmesi
Tamamen doğal koşullarda üretilen Muş balının pazarlanmasıyla ilgili sorunların çözüme kavuşturulması ve takip edilmesi gereken yol haritasının belirlenmesi amacıyla bal ürecileri ile bir araya geldik Muş İli Arı Yetiştiriciler Birliği ile işbirliği içinde gerçekleşen toplantıya Birlik Başkan ve üyeleri katıldı. 
             Toplantıda temel sorunlar şu şekilde belirlendi:
Markalaşma eksikliği,
Kaçak olarak bölgemize sokulan kalitesiz balların sanki Muş’ta üretiliyormuş gibi piyasaya sürülmesi, 
Örgütlenme eksikliği, 
Üreticilerin bilgi eksikliği ve yeterli eğitim koşullarının oluşturulamaması, 
Bölgemizde arıcılık alanında kapsamlı araştırma faaliyetlerinin olmayışı, 
Üreticilerimizin, bilgi eksikliğinden dolayı, ekonomik değeri baldan daha yüksek olan arı sütü, polen, propolis ve arı zehiri gibi ürünlere gereken önemi vermemesi,  
Sınır bölgelerinden kaçak bal girişinin engellenememesi.  
 
Toplantıda ön plana çıkan çözüm önerileri şu şekilde belirlenmiştir:
 
Bal ve diğer arı ürünleri konusunda web sitesi oluşturacak girişimcilere ve üretici birliğine destek verilmesi,
Arı ürünleri üretimi için ilimizde uygulamalı eğitimin verilmesi,
İlimizin bal eylem planının hazırlanması,
İlimiz bitki florasının tespitine yönelik ayrıntılı  bilimsel çalışmaların yapılması, 
Bal dışındaki diğer arı ürünlerinin üretiminin artırılması,
Muş İli Arı Yetiştiriciler Birliği’nin katılımı ile mevsimsel yönden geçiş dönemlerinde arıcılığa önemli ölçüde katkı sağlayan akasya ve ıhlamur gibi ağaçlardan oluşan bal ormanlarının tesisi, bakımı ve yönetimi konusunda gerekli ortak çalışmaların başlatılması,
Organik bal üretiminin ve pazarlanmasının desteklenmesi,
Arı yetiştiriciler birliğinin düzenleyeceği kongre, seminer, festival gibi organizasyonlara destek sağlanması
 
» Diğer Güncel Başlıklar